SMHI’s climate scientists have prepared this guided quiz for high school students. How much do you know about climate science? How much do you know about the effects of climate change? How about yourself? Take part in the quiz and learn more about the climate

SMHIs klimatforskare har utarbetat detta ledarledda quiz för högstadie- och gymnasieelever. Hur mycket vet du om #klimat vetenskapen? Hur mycket vet du om effekter av klimatförändringar? Hur är det med dig själv? Delta i quizet och lär dig mer om klimatet!


0 Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: